Slavnosti královny Elišky 2013-09-06-037cr_2b.jpg

Naše činnost

Omega-logo_6.jpg
Říkají mi Omega… Fotoklub Omega
aneb Omega šestiletá

Založilo mě pár fotografických nadšenců 1. září roku 2012 v Hradci Králové.
Karel Bauer, Miroslava Kinclerová, Pavel Režný, Petr Soukeník, Petr Svoboda a Marcela Zuchová – duše a nepsaný náčelník mých oveček. Postupem času přibývali a i odcházeli další členové, až se mí svěřenci ustálili na počtu patnácti registrovaných oveček. Registrovaných proto, protože aktivních je o dost méně, ale tak už to někdy chodí.

Od samého začátku se aktivně účastním různých fotografických akcí, jako jsou např. Ratibořický mapový okruh (dále jen RMO), Národní soutěž amatérské fotografie Svitavy (dále jen NSAF) a Premiéra. Též různých workshopů, jako je třeba divadelní festival Open Air, konaný každoročně koncem června, který je doprovázen vždy výstavou z minulého ročníku, na které jsou vždy fotografie několika mých členů. Za šest let mého života jsem se u svých oveček dočkala již řady úspěchů. Je to např. ocenění Jiřího Cvrkala na NSAF Ve Svitavách v letech 2014 a 2017, který také dostal cenu VSVF na Premiéře 2015. Cenu Impulsu na RMO v roce 2016 v Červeném Kostelci obdržel Tomáš Saidl a Čestné uznání na NSAF ve Svitavách v letech 2014 a 2017 získal zase Petr Soukeník. Marcela Zuchová se může pochlubit cenou Antonína Kratochvíla na RMO 2014 a 3. místem na NSAF ve Svitavách. David Šimůnek zase 1.místem v soutěži Fotosafari 2016 vyhlášené ZOO Dvůr Králové a KRNAP. Jana Jarkovská obdržela Čestné uznání ve fotosoutěži „Hudba v přírodě“ a Tomáš Lelek získal v časopisu Československá fotografie 1.místo v kategorii Artefakt. Od Miroslavy Kinclerové si zase můžete přečíst její knihu Digitální fotografie pro ženy a fotografie Pavla Režného zase zdobí dvě obálky časopisu Okolo Hradce. Jan Bernhard je též dlouholetým členem ASČF a Jiří Cvrkal v roce 2016 přijal žádost Unie výtvarných umělců stát se jejím členem. Jsem moc ráda, že mám pod svými křídly právě tyto ovečky“.

Já, Omega, se ale musím taky něčím pochlubit. Dostala jsem čestné uznání v soutěži kolektivů na NSAF ve Svitavách 2013. V RMO se mi zatím tolik nedaří, ale své ovečky neustále motivuji a povzbuzuji v jejich snažení mě umístit na co nejvyšších příčkách. Již za pár dní se dozvím výsledky mého snažení v letošním ročníku a věřím, že nebudou špatné. No, uvidíme.

Mí členové také spolupracují se Společností ochránců památek ve východních Čechách v jejich znaze zachránit některé chátrající objekty před totáním zničením způsobem mě vlastním, což je jejich fotografování a následně pak společná výstava. V roce 2016 se konaly na toto téma dvě výstavy. První s názvem „Památky a jejich osudy“ v městské knihovně ve Wonkově ulici v Hradci Králové a druhá pak v Trutnově. Spolupráce nadále trvá a určitě budou následovat výstavy další. V této oblasti to je totiž nikdy nekončící boj.

Mnoho mých členů již má také za sebou jednu, nebo i víc autorských výstav, které zde nebudu jednotlivě uvádět, protože určitě mnozí z vás o nich ví. Já se ale mohu také pyšnit několika výstavami. Ještě v listopadu 2012 jako čerstvě založená, jsem měla výstavu ve foyeur Lékařské fakulty. Poté následovala v lednu 2014 městská knihovna Wonkova ul., březen 2015 opět městská knihovna Wonkova ul., duben 2016 Lékařská fakulta. Zatím poslední proběhla výstava v městské knihovně Wonkova ulici. Oslavovala mé pětileté působení na fotografické scéně našeho kraje.

V těcho dnech slavím své šestileté působení na fotogradické scéně. Přeji touto cestou všem mým členům i široké veřejnosti, ať mě i nadále poctívají svou přízní a zájmem o fotografii a fotografování obecně a též hodně sil a nadšení pro další práci.


Petr Soukeník
Polsko_2014.jpg
Už třiadvacet let spojuje Hradec Králové partnerský svazek s polským Walbrzychem, správním centrem Dolnoslezského vojvodství na jihozápadě Polska, které je se svými 130 tisíci obyvateli druhým největším městem regionu. Třetí zářijový víkend (19.-21. září) vyrazila do Polska skupina čtrnácti královéhradeckých fotografů, nadcházející sobotu a neděli jsme naopak přivítali polské partnery na soutoku Labe a Orlice.
Jaký je smysl této akce, nám vysvětlil Petr Švihlík z pořádající Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti. „Jedná se o projekt, který předpokládá nejen tyto dva fotografické plenéry, ale i následnou výstavu na obou stranách hranice. V únoru příštího roku se pak budou plenéry v obou zemích opakovat.“ První výstava fotografií, pořízených v rámci úvodních plenérů, se uskuteční v obou partnerských městech souběžně koncem října. „Partneři z Hradce a Walbrzychu se během svých vernisáží spojí on–line přes internet za pomocí komunikátorů a webkamer,“ dodal Petr Švihlík.
Mezi účastníky byli i tři zástupci fotoklubu Omega, Marcela Zuchová, Petr Soukeník a Ludmila Žlábková. Monika Ficková bohužel musela pro nemoc svoji účast odříci. „Považuji víkendové intenzivní fotografování ve Walbrzychu za pozitivní hned z několika důvodů. Osobně se mi velmi líbilo například na zřícenině starého zámku nebo atmosféra večerní procházky tamní lázeňskou kolonádou. Ovšem přínos vidím i v osobním setkání s polskými kolegy a vlastně i v seznámení se s dalšími hradeckými fotografy, které se kterými jsme se dosud neznali,“ shrnula akci Marcela Zuchová.
Jak zmínila, příjemné bylo setkání s polskými fotografy. Provázeli nás v průběhu celých tří dnů, během kterých na účastníky čekala rozmanitá fotografická témata i podmínky, s nimiž se jsme se museli vypořádat.
V pátek večer, po ubytování v hotelu, jsme se vypravili na večerní procházku lázeňskou kolonádou Szczawno - Zdrój. Naše první snímky tak nepostrádají tajemnou atmosféru danou světly pouličních svítilen a lampiček za skly kaváren a restaurací.
V sobotu nás čekal náročný výšlap, s plnou polní jsme nachodili zhruba deset kilometrů v lesnatém a kopcovitém terénu. Odměnou nám byly opět atraktivní exteriéry. Nejdřív „palmový skleník“ plný tropických rostlin, poté zřícenina Starého zámku a na závěr jeden z největších zámků v Polsku - Ksiaz. Neděle byla vyhrazena vlastnímu Walbrzychu. Bohužel nebylo mnoho prostoru na fotografování pozůstatků hornické minulosti města, včetně monumentálních těžních věží, které jsme míjeli během jízdy mikrobusem. Pihou na kráse byla částečně absence rozchodu, během kterého bychom si individuálně chodili po městě a fotili dle vlastních preferencí. Vyřešit se to dalo pouze ztracením se hlavní skupině. Ovšem za cenu, že tak nespatříte všechny pamětihodnosti, zařazené na „oficiální“ trasu vycházky.
Cesta do Walbrzycha nebyla pouhým výletem, ale možností poznat život sice nedaleko nás, ale přeci jen už na druhé straně hranice. Včetně toho, že jsme poznali lidi, které baví a zajímá focení stejně jako nás. Současně jsme si přivezli mnoho záběrů, z nichž ty nejzdařilejší si může každý prohlédnout na avizované výstavě. Srdečně zveme.
Soldateska   2014-06-23-088cr.jpg
Šest našich členů se zúčastnilo dalšího ročníku workshopu „Atmosféra divadelního festivalu“ pořádanému při Divadelním festivalu evropských regionů a Open Air programu, který se každoročně koná u nás v Hradci Králové. Celých deset dní jsme zachycovali divadelní představení venku na ulicích, ve stanech i v kamenných divadlech. A nejen představení, ale hlavně tu báječnou atmosféru a neopakovatelnou diváckou kulisu. Svoje „úlovky“ jsme potom konzultovali s lektorem workshopu doc. Josefem Ptáčkem, který nám na našich fotografiích vysvětloval principy a taje divadelní fotografie. Nejlepší fotografie budou vystaveny na výstavě, která proběhne za rok při příležitosti dalšího ročníku divadelního festivalu.
Zuzana Ortová - Zapomenutý čas.jpg
Sotva jsme vybrali a odeslali fotografie do Národní soutěže amatérské fotografie do Svitav, tak nám byla Svazem Slovenských fotografů nabídnuta účast v Mezinárodním Tatranském mapovém okruhu TAMAPO. Tento mapový okruh je zvláštní tím, že se vše odehrává elektronicky. Žádné tištěné fotografie na papíře.
Ač se zdálo na první pohled snadné vybrat potřebných patnáct snímků, tak opak byl pravdou. Poslat pár fotografií do širšího výběru v parametrech které požadoval pořadatel, bylo pro většinu členů velkým oříškem. Zapojilo se celkem osm lidí a nakonec se nám, v šibeničním termínu uzávěrky soutěže, podařilo potřebný materiál vybral a odeslat. Do soutěže jsme byli přijati a čekáme na další instrukce ohledně hodnocení.
Monika Ficková - A.jpg
Začátek letošního roku byl pro nás plný aktivity. Hned po oslavách Nového roku následovaly poslední přípravy a instalace naší výstavy v galerii Městské knihovny Hradce Králové. (viz výstavy / soutěže). Začátkem února jsme se pár dní po svěšení výstavy začali připravovat na naši již druhou účast na celostátní soutěži amatérské fotografie ve Svitavách. Jako téma naší soutěžní kolekce jsme zvolili vodu ve všech jejich podobách a pod názvem „Pocta vodě“ jsme devět vybraných fotografií poslali do soutěže. Vybírali jsme ze 44 fotografií devíti členů fotoklubu s tím, že každý se zúčastněných bude zastoupen jednou fotografií.
Kromě kategorie fotoklubů, se někteří z nás této soutěže účastní i individuálně. Je to Marcela Zuchová, Zuzana Ortová, Petr Soukeník a Jiří Cvrkal.
Takže se těšíme na vyhodnocení a bohatý program spojený s vyhlašováním výsledků a vernisáží výstavy, které proběhne 10. května ve Svitavách.
Předvánoční schůzka.jpg
Naše schůzky v Bonstepu byly poslední dobou ve znamení horečných příprav na naší lednovou výstavu, při čenž jsme ještě museli hodnotit fotografie Ratibořického mapového okruhu a tak jsme si poslední schůzku udělali takovou nepracovní, odpočinkovou a sváteční. V předvánoční atmosféře jsme se sešli v poměrně velkém počtu v útulné, dobře vytopené vinotéce „Na pěší“. Pěkně jsme si popovídali, dali i něco dobrého na zub a popřáli si do nového roku. Příště se sejdeme už v galerii, kde nás čeká lepení fotografií do výstavních panelů.
Výročí - rok fotoklubu.jpg
1. září jsme oslavili první narozeniny našeho fotoklubu. Pár se nás sešlo v malé kavárničce v centru města, abychom se podívali zpět, co se nám za ten rok podařilo a co by se dalo udělat lépe. Jsme ještě mladý klub a tak sbíráme zkušenosti jak některé akce co nejlépe připravovat a také jak prezentovat na veřejnosti naši tvorbu.
Open Air - Žižkovy sady 2013-06-21-016cr.jpg
Několik našich členů se letos zúčastnilo workshopu Atmosféra divadelního festivalu, kterou každoročně pořádá Středisko amatérské kultury Impuls a Volné sdružení fotografů východočeského kraje za finannční podpory Ministerstva kultury pod lektorským vedením Doc. Josefa Ptáčka.
Z nejlepších fotografií bude sestavena výstava, která proběhne při příležitosti dalšího ročníku festivalu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one