Slavnosti královny Elišky 2013-09-06-037cr_2b.jpg
Úvodní fotka_podobenky_2017_prosinec.jpg
Fotoklub Omega je uzavřená skupina fotografů z Hradce Králové a okolí, kteří se zabývají tvůrčí fotografií a pravidelně svoje fotografie veřejně prezentují. Účastní se fotografických soutěží a výstav jak v rámci fotoklubu, tak i jednotlivě.
   Náš fotoklub byl založen 1. září roku 2012. K zakládajícím členům Karlu Bauerovi, Miroslavě Kinclerové, Pavlu Režnému, Petru Soukeníkovi, Petru Svobodovi a Marcele Zuchové se postupně přidalo několik dalších fotografů. Vedoucím fotoklubu je Marcela Zuchová a protože klub není tak veliký, aby potřeboval nějaké stanovy, tak je vše založeno na vzájemné důvěře a schopnosti jednotlivých členů.
   Úzce spolupracujeme s Centrem podpory uměleckých aktivit Impuls v Hradci Králové a většina členů je registrována ve Volném sdružení východočeských fotografů. Někteří členové jsou zapojeni i v jiných fotografických nebo uměleckých skupinách, jako jsou např. Fotoborci, Okamžik a Unie výtvarných umělců HK. Najde se mezi námi i člen s titulem ASČF a absolventi Fotografické konzervatoře.

 
   Pravidelně se účastníme soutěže fotoklubů Ratibořický mapový okruh, Národní soutěže amatérské fotografie ve Svitavách, soutěže Premiéra, Salonu východočeské fotografie a workshopu Atmosféra divadelního festivalu, který probíhá v době Festivalu divadel evropských regionů v našem městě a je zakončen výstavou nejlepších fotografií. V poslední době spolupracujeme se Společností ochránců památek ve východních Čechách a pořádáme společné výstavy, na kterých se podílíme obrazovou částí.  I když je náš fotoklub poměrně mladý, tak jsme již za dobu svého působení získali některá ocenění a to jako celek i jako jednotlivci.

   Jednou za rok pořádáme klubovou výstavu v některé z galerií v Hradci Králové a jednotliví členové vystavují svoje fotografie i na samostatných výstavách.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one